slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Našu ustanovu u periodu od 05.10.2013.godine do 20.10.2013.godine posjetilo je 150 radnika Doma „Danica Vogrinec" iz Maribora. Tom prilikom naši gosti su se upoznali sa radom našeg Doma. Takođe naši gosti su obišli Perast, Kotor, Mauzolej na Lovćenu, Manastir Ostrog.

zakljucci_radnimat_03102013Neophodna je kontinuirana razmena znanja i iskustava, kako ustanova koje obezbjeđuju uslugu smještaja za odrasle i stare korisnike, tako i svih stručnjaka čiji rad može doprinijeti kvalitetu usluga za stare i pružaoca usluga za ove korisnike u zajednici. U tom cilju, inicijatori konferencije uložiće napor da konferencija o kvalitetu života starih u sistemu socijalne zaštite postane tradicionalna konferencija koja bi se organizovala jednom godišnje, povodom 1.oktobra, međunarodnog dana starih.

Uvođenje kvalitetnih usluga kao jednu od osnovnih pretpostavki podrazumijeva kontinuiranu obuku i razvoj kompetencija stručnih radnika i saradnika. Iz tih razloga neophodno je razviti mehanizam unapređivanja profesionalnih kompetencija zaposlenih u ustanovama za smeštaj odraslih i starih korisnika. Takođe je neophodno razvijati stručne kompetencije svih drugih stručnih radnika i saradnika u socijalnoj zaštiti koji rade na obezbjeđivanju podrške starima. Potrebno je učiniti napore da se razvije sistem obuke i supervizije, kao  i da se razviju i primijene i druge metode razvoja profesionalnih znanja i veština stručnjaka.

U tom cilju, bilo bi dobro u narednom periodu raditi na dva osnovna pravca razvoja kompetencija: kreiranje i realizacija potrebnih programa obuke, u čijem razvoju bi učestvovale internacionalne grupe stručnjaka, okupljene oko zajedničkog centra za obuku, i omogućavanje kontinuirane  razmjene znanja i iskustava ( radionice, upotreba savremenih komunikacionih tehnologija, seminari, tematski stručni skupovi....), kako u okviru svake od zemalja učesnica, tako i na internacionalnom planu.

U čast 1. oktobra - Međunarodnog dana starih, u Domu starih "Grabovac" je organizovana prodajna izložba radova korisnica i korisnika iz domova u Risnu, Novom Bečeju, Mariboru, Banja Luci i Sarajevu, kao i folklorna priredba.

Jedan od ključnih pravaca reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori je uvođenje kvalitetnih usluga i definisanje minimalnih standarda kvaliteta usluga. Posebna pažnja poklanja se i razvoju kvalitetnih usluga za stare, kako kada su u pitanju usluge u zajednici, tako i kada se radi o uslugama smeštaja za odrasla i stara lica. Cilj ovih usluga je unapređenje zaštite starih i unapređenje njihovog kvaliteta života.

Radi iniciranja aktivnosti na polju razvoja usluga za stare, Ministasrtvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, u saradnji sa  UNDP i Domom  starih ’’Grabovac’’ iz Risna, organizovalo je Prvu regionalnu konfereciju pod nazivom ’’Starenje i starost-kvalitet života’’koja je održana 1-2. oktobra 2013. godine u Domu starih „Grabovac“ u Risnu.

Osnovna ideja konferencije je da se podstake razmjena znanja i iskustava stručnajka iz regiona koji se bave problemom starih na način koji može da doprinese unapređenju usluga za stare.  Ideja o organizovanju konferencije inicirana je od strane pet domova koji obezbeđuju uslugu smještaja za stare sa različitim životnim teškoćama - Dom starih ’’Grabovac’’ iz Risna, Dom za smještaj duševno oboljelih lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ iz Novog Bečeja, Socijalno gerijatrijski centar iz Banja Luke, Dom „Danica-Vogrinec“ iz Maribora i Kantonalna ustanova „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ iz Sarajeva.

Program konferencije organizovan je u dvije cjeline. U prvoj cjelini govorilo se o razvoju usluga za stare u zajednici i ulozi lokalne samouprave, dok je druga cjelina bila posvećena kvalitetu života starih koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na kvalitet života starih oboljelih od demencije.

Uvodna izlaganja dali su g-din Goran Kuševija, Direkror Direktorata za socijalno  staranje i dječju zaštitu – Reformski procesi socijalne zaštite u Crnoj Gori, prof.dr Agima Ljaljević, direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje – Promocija regionalnog razvoja umrežavanja relevantnih javno volonterskih aktera koji se bave socio-zdravstvenom zaštitom starih, Milanović Lidija, psiholog , Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i konsultant UNDP- Kvalitet života starih lica u ustanovi socilalne zaštite i dr Mirjana Čukić, direktor Klinike za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore – Medicinski aspekt demencije. O stručnom radu sa korisnicima i načinima za unapređenje kvaliteta života korisnika govorili su stručnjaci iz ustanova za smeštaj iz doma starih „Grabovac“  iz Risna, Doma za smještaj duševno oboljelih lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ iz Novog Bečeja, Socijalno gerijatrijskog centra iz Banja Luke, Doma „Danica-Vogrinec“ iz Maribora i Kantonalne ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ iz Sarajeva.

Dom starih Grabovac u Risnu danas je dobio sertifikat kvaliteta ISO 9001- 2008. Povodom 1. oktobra Dana starih, ovu potvrdu visokih standarda u oblasti socijalne zaštite, pružanja usluga, kvaliteta kontrole, rada i menadžmenta, direktoru Grabovca Zoranu Vukićeviću uručili su predstavnici Fondacije Grabovac iz Amsterdama. U našoj ustanovi sa dugom tradicijom brige o starima Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNDP danas su započeli i dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom "Starenje i starost-kvalitet života", podržane IPA projektom pod nazivom „Reforma socijalne i dječje zaštite - unaprijeđenje socijalne inkluzije", koji finansira Evropska unija, a značajnim sredstvima pomaže Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom iz Budve.

Otvarajući konferenciju direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne, Goran Kuševija, kazao je da je osnovni cilj razvoja socijalne zaštite starih osoba u Crnoj Gori usmjeren na poboljšanje njihovog socijalnog statusa, jačanje društvene kohezije, podsticanje i njegovanje nezavisnosti i sposobnosti da pomognu sami sebi, kao i predupređivanje pojava njihove marginalizacije. On je naglasio da se u Crnoj Gori sve više razvija moderniji odnos, manje opterećen tradicionalnim shvatanjima o ustanovama za smještaj starijih osoba. „Razlog tome je i kvalitet usluga koje se pružaju u ustanovama za smještaj starijih osoba kao što je Dom starih Grabovac u Risnu", rekao je Kuševija.

Dom starih Grabovac je prva institucija u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori koja je ispunila sve zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom. Ovo predstavlja veliko priznanje, ali i više odgovornosti za dobro poslovanje – kazao je stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski.

Posjetioci

Montenegro 72.4% Montenegro
Serbia 8.3% Serbia
United States of America 5.3% United States of America

Broj zemalja:

64

Ukupno posjeta:
912567
Danas: 22
Ove nedelje: 127
Ovog mjeseca: 285

Pratite nas na:

youtube Instagram icon  facebook