slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Otvorena 1. Regionalna konferencija „Starenje i starost – kvalitet života“

Dom starih Grabovac u Risnu danas je dobio sertifikat kvaliteta ISO 9001- 2008. Povodom 1. oktobra Dana starih, ovu potvrdu visokih standarda u oblasti socijalne zaštite, pružanja usluga, kvaliteta kontrole, rada i menadžmenta, direktoru Grabovca Zoranu Vukićeviću uručili su predstavnici Fondacije Grabovac iz Amsterdama. U našoj ustanovi sa dugom tradicijom brige o starima Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNDP danas su započeli i dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom "Starenje i starost-kvalitet života", podržane IPA projektom pod nazivom „Reforma socijalne i dječje zaštite - unaprijeđenje socijalne inkluzije", koji finansira Evropska unija, a značajnim sredstvima pomaže Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom iz Budve.

Otvarajući konferenciju direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne, Goran Kuševija, kazao je da je osnovni cilj razvoja socijalne zaštite starih osoba u Crnoj Gori usmjeren na poboljšanje njihovog socijalnog statusa, jačanje društvene kohezije, podsticanje i njegovanje nezavisnosti i sposobnosti da pomognu sami sebi, kao i predupređivanje pojava njihove marginalizacije. On je naglasio da se u Crnoj Gori sve više razvija moderniji odnos, manje opterećen tradicionalnim shvatanjima o ustanovama za smještaj starijih osoba. „Razlog tome je i kvalitet usluga koje se pružaju u ustanovama za smještaj starijih osoba kao što je Dom starih Grabovac u Risnu", rekao je Kuševija.

Dom starih Grabovac je prva institucija u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori koja je ispunila sve zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom. Ovo predstavlja veliko priznanje, ali i više odgovornosti za dobro poslovanje – kazao je stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski.

Stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, Rastislav Vrbenski, naglasio je izuzetno plodotvornu saradnju sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. „Ova saradnja stalno jača i zahvaljujući stručnoj i finansisjkoj podršci Evropske unije, između ostalog, kroz projekat „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite – unapređenje socijalne inkluzije", koji na terenu sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz tehničku podršku kancelarija UNDP i UNICEF u Crnoj Gori", kazao je Vrbenski, dodavši da je srećan što danas vidi predstavnike partnera iz lokalnih zajednica i samouprava, centara za socijalni rad, opštinskih organizacija Crvenog krsta i Karitasa. Vrbenski je govorio i o pravima starih osoba utemeljenim na premisama dokumenata EU i UN, kao što su Povelja UN i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. „U svom nedavnom obraćanju , generalni sekretar UN Ban Ki-mun je naveo podatak da će do 2050. godine u razvijenim državama broj starih biti dvostruko veći od broja djece, a da se slična situacija očekuje i u zemljama u razvoju", kazao je Vrbenski dodavši da je odgovor na ovaj izazov jednako važan i za Crnu Goru.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori Romain Boitard je kazao da je iz regionalnog programa za smještaj starih u opštini Pljevlja obezbijeđeno 1, 2 miliona EUR. "Sada se radi na studiji izvodljivosti za te stambene jedinice", kazao je Boatad. On je naznačio da integrisano pružanje usluga starim ljudima zahtijeva kordinaciju različitih aktera, politika i zainteresovanih strana. "Zato je od velikog značaja da Vlada prepozna i uvrsti reformu socijalnog staranja kao svoj program posebno u kontekstu pristupa EU", kazao je Boitard.

Dokaz kvaliteta i evropskog nivoa usluga u našoj ustanovi je standard ISO 9001, koji nam je danas uručen. To je sistem kontrole kvaliteta menadžmenta, gdje se moraju poštovati sve pisane procedure. Nema više objektivne odgovornosti, svako je odgovoran za svoj dio posla i mislim da to sigurno donosi kvalitet više. Međutim, moram da istaknem da je naš cilj da pružimo ljudima i više od onoga što piše u papirima, ono nešto što se daje od srca – poručio je direktor Zoran Vukićević.

Konferencija u Grabovcu je organizovana u cilju razmjene iskustava i unaprijeđenja pozitivne prakse u oblastima razvoja usluga socijalne zaštite za stare i brige o licima oboljelih od demencije, kao i razvoja regionalne saradnje institucija i organizacija koje se bave socijalnom zaštitom starih. Predavači i učesnici na konferenciji su istaknuti stručnjaci iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite starih iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Holandije.