slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Korisnici

slike20site20034

POTREBNA DOKUMENTACIJA PRILIKOM SMJEŠTAJA U JU DOM STARIH "GRABOVAC" RISAN

 • Zahtjev za smještaj
 • Izjava volje korisnika
 • Novi nalaz neuropsihijatra
 • Novi nalaz interniste
 • Stara medicinska dokumentacija
 • Fotokopija lične karte
 • Fotokopija zdravstvene knjižice
 • Potvrda o vakcinaciji
 • Potvrda da korisnik ne boluje od zaraznih bolesti
 • Ukoliko se korisnik nalazi na bolničkom liječenju, neophodno je dostaviti negativan nalaz na klostridijum
 • Fotokopija čeka od penzije

U slučaju da primanja korisnika ne pokrivaju punu cijenu smještaja, potrebno je dostaviti:

 1. Fotokopiju lične karte garanta ugovora
 2. Izjavu garanta ugovora o doplati razlike do pune cijene smještaja, ovjerenu kod notara

Dokumentacija se može dostaviti lično, poslati poštom ili proslijediti na e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

 

 

slike20site20047

 

ZDRAVSTVENA BRIGA

Zdravstvena briga na nivou Doma sprovodi se od strane dva ljekara, 41 medicinske sestara I tehničara i 7 njegovateljica kroz:

pred-prijemni uvid kroz dospjelu dokumentaciju/kad je moguće; prvi kontakt pri prijemu/kad je moguće; prvi detaljni pregled i medicinsku dokumentaciju; uzimanje anamnestičkih podataka (auto i heteroanamnestičkih podataka); laboratorijska obrada analiza, EKG, internistički pregled itd.

 

Ljekari konsultanti

U zavisnosti od zdravstvenog stanja (statusa) korisnika organizovane su konsultacije i pregled odgovarajućeg specijaliste u domu

Ljekari konsultanti preglede obavljaju u ustanovi, a za druge potrebe i intervencije korisnici se vode u pratnji medicinske sestre (osoblja) u odgovarajuće ustanove.

Ljekari konsultanti u domu su:

Kardiolog

Psihijatar

Gastroenterolog

Neurolog

Fizijatar

Vrši se redovna vakcinacija (imunizacija) rizičnih grupa, i osoba starijih od 60 godina; vodi se odgovarajuća medicinska dokumentacija od strane ljekara; zdravstveni karton, protokol, terapijske liste, kao i odgovarajuća sestrinska dokumentacija. (plan zdravstvene njege, prijemni list, lista o održavanju lične higijene (kupanje, šišanje, tretman noktiju), lista praćenja vitalnih znakova, lista previjanja (tretman rana), menstrualna lista, insulinska lista, liste o evidenciji promjene položaja pacijenata itd.)

 

Fizikalna terapija

U okviru zdravstvene brige pružaju se i usluge fizikalne terapije, koja funkcioniše kao posebna jedinica u okviru medicinske službe. sala za fizikalnu terapiju se nalazi u zgradi za palijativnu njegu i kapacitet je 4 kreveta (ležaja).

Od opreme sadrži: parafinski kotao, 2 aparata za dijadinamičnu struju, 2 aparata za galvansku struju, 1 aparat za ultrazvuk, 1 sto za kinezi terapiju, 2 masažera, 1 sobno biciklo. u sali se obavlja elektroterapija, parafinoterapija, kinezi th i masaža. svi aparati (sem biciklo) se koriste i u okviru drugih jedinica.

Fizioterapeuti sprovode oridinarnu terapiju, vrše evaluaciju i prezentaciju specijalisti fizijatru koji određuje dalji tok tretmana.

 

PSIHO-SOCIJALNA BRIGA

Psiho-socijalna briga obezbjeđuje se kroz razne programe, individualne grupne aktivnosti, sprovođene od strane psihologa, socijalnog radnika, koordinatora popodnevne smjene, radnog i okupacionog terapeuta.

 

Psiholog:

Učestvuje u poslovima oko prijema, otpusta ili premještaja korisnika. Postavlja psihološku dijagnozu i vrši tretman korisnika. Utvrđuje prihološke karakteristike korisnika. Kordinirano radi sa pojedincima ili grupama u cilju rješavanja postojećih problema i radi prevazilaženja nepoželjnih i neprihvatljivih pojava (asocijalno ponašanje, alkoholizam). Učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicaima. Vrši tretman sa porodicom korisnika a u sprovođenju tretmana sprovodi terapiju na određenom nivou. Radi na izvještajima, analizama i planovima u okviru svog radnog mjesta.

 

Socijalni radnik:

Svakodnevno se upoznaje sa stanjem korisnika i raspoloživim smještajnim kapacitetom u Domu. Priprema korisnika za dolazak u Dom. Kompletira dokumentaciju potrebnu za domski smještaj, odlaže u dosije i vodi službenu evidenciju o korisnicima (metalna knjiga i dr.) Stara se o blagovremenom dostavljanju podataka za obračun izvršenih usluga. Organizuje i rukovodi sa podjelom džeparca korisnicima. Radi na adaptaciji korisnika na domski smještaj Rješava konflikte među korisnicima. Odobrava odsustvovanje korisnika iz Doma i vodi evidenciju o tome. Uspostavlja i održava kontakte sa rodbinom korisnika, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, drugim organima i organizacijama. Učestvovuje u poslovima oko prijema, otpusta ili premještaja korisnika Organizuje kulturno-zabavni život u Domu i sprovodi ga preko ROT. Kordinator popodnevne smjene Prima posjetu, po potrebi vrši prijem korisnika preduzima druge poslove vezane za prijem ili smrt korisnika. Preduzima potrebne mjere rada na paviljonima. Vrši kontrolu i nadzor rada na paviljonima i portirskoj službi. Učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicima. Vodi knjigu zapažanja i promjena u Domu u toku svog rada. Radni i okupacioni terapeut Organizuje i neposredno sprovodi radnu i okupacionu terapiju korisnika: Rad na raznim ručnim radovima. Izložbe radova unutar Doma Izleti, lutrija, društvene igre. Zajedničke proslave rođendana. Uređenje unutrašnjeg prostora.Uređenje dvorišta. Obavljanje uloge dobavljača.Uspostavlja kontakt sa korisnicima i ispituje njihove sklonosti i interesovanja za određene radne i okupacione aktivnosti. Stara se o izboru i nabavci materijala i potrebnog alata. Vodi evidenciju o utrošku materijala kao i evidenciju o urađenim proizvodima.

 

slike20site20025slike20site20027

Radno-okupaciona terapija

Pored zdravstvene službe kojoj je prioritet briga i unapređenje fizičkog zdravlja, ova služba daje veoma bitan pečat sveukupnog doživljaja korisnika - kako o sebi, tako i o životu u Domu. U tom cilju, na nivou Doma se već 10 godina veoma uspješno sprovode programi radne i okupacione terapije, pri čemu je na svakom objektu obezbeđen prostor za ove aktivnosti. U sklopu tih aktivnosti najmanje dva puta godišnje se organizuju prodajne izložbe radne terapije čime se daje značaj ovim programima, odnosno svim osobama koje su na bilo koji način uključene u njih – bilo individualno ili grupno. Iz ugla korisnika, ovo je sigurno način da bolje predstave sebe, uspostave bolje međusobne odnose i olakšaju sebi adaptaciju, a ujedno ostave lični pečat za sobom kroz svoj rad.

Ciljevi i zadaci radne terapije su:

 • Povećanje i održavanje amplitude pokreta u zglobovima,
 • Povećanje i održavanje mišićne snage,
 • Poboljšavanje spretnosti, brzine, koordinacije, i automatizacije pokreta,
 • Osposobljavanje za aktivnosti svakodnevnog života,
 • Korekcija stava i posture,
 • Prihvatanje sopstvenog identiteta,
 • Motivisanje pacijenta za rad i ozdravljenje,
 • Poboljšanje koncentracije i pažnje,
 • Pomoć u uspostavljanju interpersonalnih odnosa,
 • Djelovanje na raspoloženje, strpljenje i samostalnost pacijenta.

Kulturno zabavni život

Kulturno – zabavni život u Domu obezbjeđuje se kroz:

Interne priredbe, izlete, lutrije, rođendanske zabave, obilježavanje praznika – Nova godina i Božić, 8 mart, 1 oktobar itd. Kroz saradnju sa širom zajednicom: Saradnja sa vrtićem iz Risna / česte posjete, programi, saradnja sa O.Š. iz Risna / posjete, programi, saradnja sa NVO / posjete, programi, saradnja sa Centrima za socijalni rad / posjete.

 

VIZIJA JU DOM STARIH “GRABOVAC”

DA "GRABOVAC" BUDE VODEĆA, ALI NE I JEDINA USTANOVA ZA STARE U CRNOJ GORI

DA POSTANE NASTAVNA BAZA ZA RAZVOJ I PRIMJENU ZNANJA – NA POLJU GERIJATRIJE

DA SE ZAHVALJUJUĆI DJELOVANJU NAŠE USTANOVE UTIČE NA POZITIVAN ODNOS PREMA INSTITUCIONALNOM SMJEŠTAJU I BRIZI OKO STARIH I RAZBIJU TADICIONALNE PREDRASUDE

DA "GRABOVAC" BUDE MJESTO GDJE ĆE I KORISNICI I ZAPOSLENI BITI ZADOVOLJNI SVOJIM MJESTOM KOJE ZAUZIMAJU U DOMU I ONIM ŠTO IM TO MJESTO OBEZBJEDJUJE

 

SVOJIM KORISNICIMA ŽELIMO:

Da žive - KVALITETNO !

Da brigu zamijeni - SUGURNOST !

Da tugu zamijeni – OSMIJEH !

Da oni koji mogu i znaju – ISKAŽU TO !

Da oni koji bi htjeli a ne znaju kako – NAUČE TO !

Da oni koji ne znaju, a htjeli bi - USPIJU U TOME !

Da oni bez motiva – PREPOZNAJUGA !

Da oni bez nade – PRONAĐU JE !

 

I DA – U SVEMU TOME, PRUŽIMO IM PODRŠKU I POMOĆ !

 

 

Posjetioci

Montenegro 73.2% Montenegro
Serbia 8.2% Serbia
United States of America 5.4% United States of America

Broj zemalja:

64

Ukupno posjeta:
912085
Danas: 12
Ove nedelje: 85
Ovog mjeseca: 403

Pratite nas na:

youtube Instagram icon  facebook