slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

SAVJETOVALIŠTE ZA BESKUĆNIKE

JU Dom starih Grabovac je prateći evropske trendove u prethodne 4 godine licencirala 4 usluge za pomoć za život u zajednici i to :

- Usluga prihvatilišta za beskućnike (Risan)

- Usluga dnevni boravak za dementna lica (Risan)

- Usluga dnevni boravak za odrasla i stara lica (Škaljari)

- Usluga pomoć u kući (Škaljari)

Upotpunjujući navedene usluge, koje predstavljaju razvoj usluga za podršku za život u zajednici, naša ustanova je licencirala i Uslugu savjetovališta za beskućnike sa sjedištem u Podgorici i dokazala odgovoran pristup prema kategorijama odraslih i starih lica kao i lica sa invaliditetom, odnosno beskućnicima sa teritorije Crne Gore.

IMG 9ac314696eb4c169231f42fa6c7503b6 V