slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Farma u mjestu Knežlac

U okviru službe za proizvodnju, obradu i distribuciju hrane Doma starih Grabovac, na farmi u mjestu Knežlac uspješno se tovi 12 svinja prosječne mase 100kg, 7 svinja prosječne mase 60kg i jedna suprasna krmača.

Takodje, u posebnom dijelu objekta, vrši se tov 400 komada piladi. 

Sva navedena grla, koja se tove u skladu sa propisanim uslovima i u adekvatnom objektu, predvidjena su za potrebe ishrane korisnika Doma starih.