slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Održana obuka prevencije padova i preloma

U Domu starih "Grabovac" u Risnu, u petak 31. marta i subotu 1. aprila, održala se obuka prevencije padova i preloma.

Program obuke je namijenjen stručnim radnicima i saradnicima koji su u svakodnevnom direktnom kontaktu sa korisnicima - starim osobama u domskom smještaju.

Dvodnevnu obuku, koja je uključivala teorijski i praktični dio, održala je dr sci. med. Sanja Dimitrijević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.