slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Obilježavanje 8.marta u Domu

U okviru radno-okupacione terapije, naši korisnici su u pratnji radno-okupacionog terapeuta i stručnih radnika iskazali svoju kreativnost i učestvovali u izradi rukotvorina koje su nakon toga podijeljene ostalim korisnicima.

Ovo je bio još jedan od načina da se u okviru naše ustanove obilježi Medunarodni dan žena.