QMS tim

 Sastav QMS tima Doma:

 

  • Srđan Dragomanović - direktor
  • Dr. Adrović Damir - šef medicinske službe
  • Dr. Nikola Popović - ljekar
  • Guberinić Biljana - psiholog
  • Nataša Vukomanović - administratorka
  • Luković Vasvija - glavna sestra doma