90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

2672022 1226

 

Trenutno su zabranjene posjete na odjeljenjima Palijativne njege "P", Demencije "D" i Gerijatrije "H".

 

Posjete na odjeljenju Psiho-gerijatrije "G" odvijaju se po ranije utvrđenim uslovima.


 

QMS tim

 Sastav QMS tima Doma:

 

 1. Aleksandra Docevski - v.d. direktorica - predsjednica tima za kvalitet
 2. Nataša Vukomanović - menadžerka za kvalitet
 3. Goran Kuševija, član
 4. Aleksandra Lalošević, član
 5. dr Damir Adrović, član
 6. Srđan Dragomanović. član
 7. Biljana Guberinić. član
 8. Vasvija Luković, član 
 9. Bojana Plavša, član
 10. dr Nikola Popović, član
 11. Katarina Ćoso,  član
 12. Anđela Nišić, ćlan
 13. Marija Drobnjak , član