slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

U periodu od 13.11. 2022 - 16.11.2022. predstavnici naše ustanove godine boravili su u KJU Nahorevo- Sarajevo

U periodu od 13.11. 2022 - 16.11.2022. predstavnici naše ustanove godine boravili su u KJU Nahorevo- Sarajevo, sa ciljem nastavka prekogranične saradnje sa kojom naša ustanova ima dugogodišnju saradnju koja je pauzirana uslijed pandemije korona virusa.

Zajednički smo posjetili KJU Gerontološki centar Sarajevo gdje smo potpisali Sporazum o saradnji i upoznali se sa procedurama rada ove ustanove.

Takođe, razgovarali smo o početku saradnje sa upravom JU Zavod Pazarić

Saradnja ustanova socijalne zaštite je ključ unaprijeđivanja sa istim ciljem za sve ustanove, a to je profesionalni razvoj, edukacija i usavršavanje radnika sa ciljem pružanja što boljih usluga korisnicima naših ustanova.