slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Radno-okupacione aktivnosti...

Planske, organizovane i osmišljene kreativne radno-okupacione aktivnosti omogućavaju korisnicima usluga Doma "Grabovac" da steknu nova znanja i vještine, da se osjećaju korisno, da vide rezultate svog rada uz pomoć zaposlenih u psiho-socijalnoj službi - Vesne Đuranović i Jovane Bjeladinović.