90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

2672022 1226

 

Trenutno su zabranjene posjete na odjeljenjima Palijativne njege "P", Demencije "D" i Gerijatrije "H".

 

Posjete na odjeljenju Psiho-gerijatrije "G" odvijaju se po ranije utvrđenim uslovima.


 

Analitičke kartice

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analiticke kartice za period 21.04-25.04.2022.god.

Analiticke kartice za period 26.04-02.05.2022.god.

Analiticke kartice za period 02.05-08.05.2022.god.

Analiticke kartice za period 09.05-15.05.2022.god.

Analiticke kartice za period 16.05-22.05.2022.god.

Analiticke kartice za period 23.05-29.05.2022.god.

Analiticke kartice za period 30.05-05.06.2022.god.

Analitičke kartice za period 06.06-12.06.2022.god.

Analiticka kartica za period 13.06-20.06.2022.god.

Analiticke kartice za period 21.06-28.06.2022.god.

Analiticke kartice za period 29.06-04.07.2022.god.

Analiticke kartice za period 04.07-11.07.2022.god.

Analiticke kartice za period 11.07-17.07.2022.god.

Analitičke kartice za period 18.07-24.07.2022.god.

Analitičke kartice za period 25.07-31.07.2022.god.

Analitičke kartice za period 01.08-07.08.2022.god.

 

 


PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analitičke kartice prometa žiro računa 21.06.-28.06.2020. godin.pdf

Analiticke kartice 29.06.-05.07.2020..pdf

Analitičke kartice 06.07.-12.07.2020..pdf

CKB 20.07.-26.07.2020..pdf

Prva banka 20.07.-26.07.2020..pdf

CKB banka 27.07.-02.08.2020..pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 03.08-09.08.2020 godine.pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 10.08-16.08.2020 godine.pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 17.08-23.08.2020 godine.pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 24.08-30.08.2020 godine.pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 31.08-06.09.2020 godine.pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 07.09-14.09.2020 godine.pdf

Izvodi CKB, PRVA BANKA za period od 15.09-20.09.2020 godine.pdf

 

 

Opširnije...

Putni nalozi

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge:

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalozi 21.04.-25.04.2022.g.

Putni nalozi 26.04.-02.05.2022.g.

Putni nalozi 02.05.-09.05.2022.g.

Putni nalozi 09.05-16.05.2022.g.

Putni nalozi 16.05-22.05.2022.g.

Putni nalozi 23.05-29.05.2022.g.

Putni nalozi 30.05-05.06.2022.g.

Putni nalozi 06.06-12.06.2022.g.

Putni nalozi 13.06-20.06.2022.g.

Putni nalozi 21.06-28.06.2022.g.

Putni nalozi 29.06-04.07.2022.g.

Putni nalozi 04.07-11.07.2022.g.

Putni nalozi 11.07-17.07.2022.g.

Putni nalozi 18.07-24.07.2022.g.

Putni nalozi 25.07-31.07.2022.g.

Putni nalozi 01.08-07.08.2022.g.

 

 


PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalozi za službena vozila 21.06.-28.06.2020. godine.pdf

Putni nalozi 21.06.-28.06.2020..pdf

Putni nalozi za službena vozila 29.06.-05.07.2020..pdf

Putni nalog 29.06.-05.07.2020..pdf

Putni nalozi 29.06.-05.07.2020. II.pdf

Putni nalozi za službena vozila od 06.07.-12.07.2020..pdf

Putni nalozi od 06.07.-12.07.2020..pdf

Putni nalozi za službena vozila 13.07.-19.07..pdf

Putni nalozi 13.07.-19.07.2020..pdf

Službena vozila 20.07.-26.07.2020..pdf

Nalog za službeni put 22.07.2020..pdf

Putni nalozi za službena vozila 27.07.-02.08.2020..pdf

Putni nalozi 27.07.-02.08.2020..pdf

PUTNI NALOZI službeno vozilo 03.08.-09.08.2020..pdf

PUTNI NALOZI 03.08.-09.08.2020..pdf

Nalozi za službeni put 10.08.-16.08.2020..pdf

Putni nalozi za sl.putovanje 10.08.-16.08.2020..pdf

Putni nalog za sl.putovanje 17.08.-23.08.2020.pdf

Putni nalozi 24.08.2020..pdf

Putni nalozi za vozila 24.08.-30.08.2020..pdf

Putni nalog za sl.vozilo 24.08.-30.08.2020..pdf

Putni nalozi 31.08.-08.09.2020..pdf

 

Opširnije...