90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

2672022 1226

 

Trenutno su zabranjene posjete na odjeljenjima Palijativne njege "P", Demencije "D" i Gerijatrije "H".

 

Posjete na odjeljenju Psiho-gerijatrije "G" odvijaju se po ranije utvrđenim uslovima.


 

Ministarstvo zdravlja uputilo Vladi Crne Gore Informacije o aktuelnim problemima u JU Dom starih "Grabovac", sa predlozima rješenja za prevazilaženje postojećih problema u ostvarivanju zdravstvene zaštite korisnika

29.12.2021.godine. 53. sjednica Vlade Crne Gore

Od dolaska trenutnog menadžmenta na čelo JU Dom starih "Grabovac", intenzivno se radilo na integrisanju naše ustanove u javni zdravstveni sistem. U više navrata, predlozi i napori menadžmenta da se Dom implementira u javni zdravstveni sistem nailazili su na otpor i odbijanje od strane Fonda zdravstva i Ministarstva zdravlja. Nakon intervencija i zalaganja gospođe Živković dr Ivane, generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, , državnog sekretara Velja Čađenovića i Ministarke zdravlja Borovinić Bojović dr Jelene, problemi sa kojima se susreće "Grabovac" po pitanju zdravstvene zaštite se aktuelizovao i pokrenuo sa mrtve tačke.

Ovom prilikom upućujemo veliku zahvalnost Ministarstvu zdravlja Crne Gore u ime svih korisnika i zaposlenih JU Dom starih "Grabovac" jer su prepoznali probleme sa kojima se susreće naša Ustanova, pogotovo u periodu pandemije Covid-19 virusa.