90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

Danas su našu ustanovu posjetili studenti Fakulteta političkih nauka , predvođeni prof dr Nebojšom Kavarićem

U okviru posjete studenti su imali prilike da se upoznaju sa praktičnim radom i institucionalnim
smještajem i brigom koju pruža JU Dom starih Grabovac u Risnu.
Zbog komplementarnosti usluga koju pruža FPN u dijelu teorijskog i naš Dom u dijelu praktičnog, dogovoreno je više zajedničkih projekata za čiju će se realizaciju aplicirati ka inostranim fondovima.
Cilj budućih projekata jeste podizanje nivoa usluga u institucijama, jačanje vaninstitucionalnih usluga kao i podizanje svijesti društva kada su u pitanju ljudi treće životne dobi i njihove potrebe. Posebni osvrt i pažnja posvećena je brizi o osobama oboljelim od demencije jer je zaključeno da Dom starih Grabovac ima prostornih i kadrovskih potencijala za realizaciju institucionalne i vaninstitucionalne brige na najvišem nivou, po ugledu na vodeće evropske centre za demenciju.

 

donacije 1

glas grabovca

Jezik

Pretraga