Ministar Purišić govorio na V Regionalnoj konferenciji “Za zeru više - Kvalitet života osoba sa smetnjama na polju mentalnog zdravlja u domovima za stare”

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić govorio je, danas, 21. 06. 2017. godine, na V Regionalnoj konferenciji “Za zeru više - Kvalitet života osoba sa smetnjama na polju mentalnog zdravlja u domovima za stare”, koja je održana u Domu starih „Grabovac“ u Risnu.

Cilj konferencije je upoznavanje sa iskustvima u oblasti smještaja lica sa smetnjama na polju mentalnog zdravlja u domovima za stare, koji su to problemi koje prate smještaj i adaptaciju lica sa mentalnim problemima kako u našoj zemlji, tako i u zemljama iz okruženja, i da li je smještaj u domovima za stare adekvatan vid zbrinjavanja lica sa problemima na polju mentalnog zdravlja.

Ono što  predstoji u cilju kvalitetnog uključivanja i pune inkluzije ovih lica u crnogorsko društvo je i dalji rad na ostvarivanju ciljeva Konvencije UN o pravima lica s invaliditetom, da eliminišemo diskriminaciju i isključenost, te stvorimo društvo koje cijeni vrijednosti različitosti. 

Ministar Purišić istakao je da u narednom periodu, pred nama, stoje obaveze i aktivnosti koje su predviđene velikim brojem reformskih projekta i programa, ali ono što je važno još jednom naglasiti jeste partnerska saradnja Vlade Crne Gore, civilnog sektora i lokalnih samouprava u dostizanju zacrtanih ciljeva.

Na Konferenciji su govorili i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, sekretarka Ministarstva zdravlja Tijana Prelević i direktor Doma starih “Grabovac” iz Risna Zoran Vukićević, kao i predstvanici domova za smještaj odraslih i starih lica iz Banja Luke, Novog Bečeja, Sarajeva, Maribora i Risna.

Nakon otvaranja Konferencije, ministar Purišić i ombudsman Baković obišli su Dom starih, upoznali se sa korisnicima, uslovima u kojim borave i osobljem koje o njima brine.

Saopštenje preuzeto sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja

 

donacije 1

Jezik

Pretraga