Analitičke kartice

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

Plan plaćanja od 20.01.-28.01.2018.

Plan plaćanja od 29.01.2018.-04.02.2018.godine.

Plan plaćanja od 05.02.-11.02.18.

Plan plaćanja od 12.02.-18.02.2018.

Plan placanja 19.02.- 26.02.2018.

Plan plaćanja od 26.02.-05.03.2018.

Plan plaćanja obaveza 12.03.-18.03.2018.

Plan plaćanja obaveza 19.03.-25.03.2018.

Plan plaćanja obaveza od 26.03.-01.04.2018.godine.

Plan plaćanja obaveza 02.04.-08.04.2018.godine.

Plan plaćanja obaveza 09.04.-15.04.2018.godine.

Plan plaćanja obaveza od 16.04.-23.04.2018. godine.

Plaćanja 23.04.-29.04.2018. godine.

Plan plaćanja obaveza 30.04.-06.05.2018.

Plan plaćanja obaveza 07.05.-13.05.2018.godine.

Plan plaćanja obaveza za 14.05.2018. do 20.05.2018.

Plan plaćanja obaveza za period 21.05.-27.05.2018.


 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

Izvod br.82 Prva banka

Izvod br.83 Prva banka

510000000001914335_12072016

510000000001914335_15072016

510000000001914335_16072016

Analitičke kartice žiro računa 18.07.-24.07.16.

Plaćanje 18.07.-24.07.2016.

Analitičke kartice plaćanja 25.07.-31.07.16.

Analiticke kartice placanja od 01.08 - 07.08.

Pregled plaćanja u periodu od 08.08.-14.08.16.

Plaćanja 15.08.-21.08.2016. godine

Plaćanja 22.08.-28.08.2016. godine.

Plaćanja 29.08.-04.09.2016.

Analiticke kartice od 05.09.-11.09.2016.

Plaćanja 12.09.-18.09.2016.

Plaćanja 19.09.-25.09.2016. godine.

Placanje u periodu od 26.09.-02.10.2016. godine.

Plaćanja obaveza preko banaka 10.10.-16.10.16. godine

Plaćanja 17.10.-23.10.2016. godine

Plaćanja 24.10.-30.10.2016. godine

Plaćanja 31.10.-06.11.2016.

Plaćanje obaveza 07.11.-13.11.2016.

PLAĆANJA U PERIODU OD 13.11.-16.11.2016. GODINE

Putni nalozi

Na osnovu člana 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

Putni nalozi od 20.01-28.01.2018.

Putni nalozi za sl.vozila od 20.01-28.01.2018.

Putni nalozi za sl.vozila 29.01.-04.02.2018. I dio

Putni nalozi za sl.vozila 29.01.-04.02.2018. II dio

Putni nalozi od 29.01.-04.02.2018. godine

Putni nalozi za sl.vozila od 05.02.-11.02.2018.

Putni nalozi od 05.02.-11.02.2018.

Dodatak putnim nalozima za sl.putovanje 05.02.-11.02. godine.

Putni nalozi od 12.02.-18.02.2018.

Sl.nalog za sl.vozila od 12.02.-18.02.2018.

Putni nalozi 19.02-26.02.2018.

Nalozi iz vozila 19.02-26.02.2018.

Putni nalozi 26.02-05.03.2018.

Putni nalozi za sl.vozila od 26.02.-05.03.2018.

Putni nalozi od 06.03.-11.03.2018.

Putni nalog za sl.vozila 06.03.-11.03.2018.

Putni nalozi za sl.vozila 12.03.-18.03.2018.

Putni nalozi od 12.03.-18.03.2018.

Putni nalozi za sl.vozila 19.03.-25.03.2018.

Putni nalozi od 19.03.-25.03.2018.

Putni nalozi za službena vozila 26.03.-01.04.2018.

Putni nalozi od 26.03.-01.04.2018. godine.

Putni nalozi za službena vozila 02.04.-08.04.2018. godine.

Putni nalog 01-828 od 02.04.2018.

Putni nalog 01-827 od 02.04.2018.

Putni nalozi za sl.vozila 09.04.-15.04.2018.

Putni nalozi sa službeni put 09.04.-15.04.2018. godine.

Putni nalozi za vozila 16.04.-23.04.2018.

Putni nalozi za sl.putovanja 16.04.-23.04.18.

Putni nalozi 23.04.-29.04.2018. godine.

Nalozi za sl.putovanje 23.04.-29.04.2018.

Putni nalozi 30.04.-06.05.2018.

Putni nalog za službena vozila 07.05.-13.05.2018. godine.

Putni nalozi od 14.05.2018. do 20.05.2018.godine.

Putni nalog za sl.i drugo vouolo 21.05.-27.05.2018. godine.

25.05.2018. Putni nalog za renault master


 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

Putni nalozi u periodu od 12.07.-17.07.2016.

Specifikacija putnih naloga 18.07.-24.07.16.

Putni nalozi 18.07.-24.07.2016.

Putni nalozi za period od 25.07.-31.07.16.

Putni nalozi za period od 01.08 do 07.08.2016.

Nalozi za vozila 08.08.-14.08.2016.

Nalozi za službeno putovanje 08.08.-14.08.16.

Putni nalozi-službeno putovanje 15.08.-21.08.16.

Putni nalozi - vozila 15.08.-21.08.2016.

Specifikacija 15.08.-21.08.2016.

Specifikacija naloga 22.08.-28.08.2016. godine.

Putni nalozi za vozila 22.08.-28.08.2016.

Nalog za sl.putovanje 22.08.-28.08.2016.

Nalozi za vozila 29.08.-04.09.2016.

Nalozi 29.08.-04.09.2016.

Putni nalozi od 05.09-11.09.2016.

Putni nalozi - službeno putovanje 12.09.-18.09.2016.

Putni nalozi vozila 12.09.-18.09.2016. godine.

Putni nalozi vozila 19.09.-25.09.2016. godine.

Putni nalozi - službeno putovanje 19.09.-25.09.2016. godine.

Putni nalozi za period od 26.09.-02.10.2016. godine.

Putni nalozi za vozila 26.09.-02.10.2016.

Specifikacija 26.09.-02.10.2016. godine.

Plaćanje u periodu od 03.10.-09.10.2016. godine.

Putni nalozi za period od 03.10.-09.10.2016. godine.

Putni nalozi za vozila 03.10.-09.10.2016. godine.

Putni nalozi za vozila 10.10.-16.10.2016. godine

Putni nalozi za službeno putovanje 10.10.-16.10.16. godine

 

donacije 1

Jezik

Pretraga